‘Wij zijn hier’. Gelijke behandeling van niet uitzetbare vreemdelingen (Artikel 1-lezing 2013)

Dit artikel is de schriftelijke weergave van de Artikel 1 lezing die de auteur op 22 maart 2013 hield aan de Universiteit Utrecht. In hoeverre is het uit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel gerechtvaardigd dat niet uitzetbare asielzoekers die zich in Nederland bevinden anders worden behandeld dan andere personen die zich in Nederland bevinden op het punt van sociaal-economische grondrechten, zoals arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg? De claim op deze rechten wordt afgeweerd door er op te wijzen dat de vluchtelingen daarvoor in hun eigen land moeten zijn maar daarmee wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat he nationaliteitsrecht op internationaal niveau een sluitende lappendeken is.

Een co-referaat van prof. mr. Ernst Hirsch Ballin werd gepubliceerd in Nederlands Juristenblad 2013, p. 1263 e.v.

‘Wij zijn hier’. Gelijke behandeling van niet uitzetbare vreemdelingen, in Nederlands Juristenblad 2013, p. 1254-1262