Waarom is er hoger beroep in asielzaken? (2024)

De nieuwe regering wil het hoger beroep in vreemdelingenzaken afschaffen. Het werd in 2001 ingevoerd om drie redenen: (1) om de doorlooptijd van bij de rechtbank aanhangige zaken te verkorten; (2) als snelle en effectieve manier om uiteenlopende jurisprudentie op één lijn te krijgen; en (3) om het voor de staatssecretaris mogelijk te maken om op te komen tegen onwelgevallige uitspraken van de rechtbank. Afschaffing van het hoger beroep doet dit teniet.

Verblijfblog, 3 juli 2024

Jimmy Beauquesne: Undawn, Phase 5, Happy Shitty Life (2023), Palais de Tokyo, Paris