Voor een fundamentele rechtswetenschap (2010)

Het Nederlandse onderzoek naar rechtsvinding moet een nieuwe wending nemen. In plaats van de apaiserende toon (‘De meeste zaken zijn gewoon duidelijk’) en de sussende normativiteit (‘Rechters moeten integer omgaan met de dilemma’s waarvoor hun taak hen plaatst’) komt het aan op een rigoreuzere analyse van d activiteit van de rechter.

Voor een fundamentele rechtswetenschap, in Nederlands Juristenblad 2010, p. 604 e.v.