Veel risico, weinig hulp. Hoe Afghaanse tolken het nakijken hadden (met Fadi Fahad, 2022)

Toen vorig jaar Kaboel viel en de evacuatie van Afghaanse medewerkers een fiasco werd, noemde de Nederlandse politiek dat een verrassing. Maar wie de ambtsberichten leest, ziet dat het drama voortkwam uit jarenlang nihilistisch asielbeleid.

Veel risico, weinig hulp. Hoe Afghaanse tolken het nakijken hadden, De Groene Amsterdammer 10 augustus 2022