Uit de kast, maar ook uit de brand? Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender asielzoekers in Nederland (2016)

In de afgelopen jaren is de positie van LHBT vluchtelingen verbeterd, omdat een aantal kwestieuze praktijken om hun asielverzoeken af te wijzen is afgeschaft. Toch blijft er spanning bestaan tussen de restrictieve manier waarop mensenrechten worden geïnterpreteerd in de context van asiel, en de ruimere interpretatie daarbuiten. Zo beslissen ambtenaren over de gender- en seksuele identiteit van asielzoekers, en wordt strafbaarstelling van homoseksuele handelingen in het land van herkomst niet als vervolging in de zin van de vluchtelingendefinitie aangemerkt.

Uit de kast, maar ook uit de brand? Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender asielzoekers in Nederland , Ars Aequi 2016, p. 668-672