Interview Barend & Van Dorp, 5 december 2002

Interview naar aanleiding van ‘Het hoger beroep in vreemdelingenzaken’ (2002). Het interview beging bij minuut 35.30