Het hoger beroep in vreemdelingenzaken (2002)

Dit boek bevat het onderzoek dat ten grondslag lag aan mijn oratie aan de VU op 21 november 2002. Het bevat een weergave en analyse van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Vreemdelingenwet 2000 tot eind augustus 2002.

Het hoger beroep in vreemdelingenzaken (2002)