Procederen tegen de wachttijd voor gezinshereniging (met Marcelle Reneman, 2022)

Vrijdag 26 augustus 2022 presenteerde het kabinet een ‘asielcompromis’ met als doel de opvangcrisis in Ter Apel op te lossen. In de media werd geopperd dat de regering heel goed weet dat het voorgestelde uitstel van de gezinshereniging van asielstatushouders onrechtmatig is. De rechter zal moeten bepalen of dit inderdaad het geval is. Hoe kunnen asielstatushouders de rechter de rechtmatigheid van dit uitstel laten toetsen en hoe lang duurt dat?

Procederen tegen de wachttijd voor gezinshereniging, Verblijfblog 11 november 2022

Salvador Dali, La persistència de la memòria (1931), Museum of Modern Art, New York