Het Marathon Man- effect (2020)

Zeker na de brand in Moria gaat het debat over hoe aardig we wel of niet zijn voor een paar weeskinderen in kamp Moria. Maar dat leidt af van hoe het huidige beleid tienduizenden mensen planmatig in onmenselijke toestanden brengt.

Het Marathon Man-effect, De Groene Amsterdammer 24 september 2020, p. 14-16

Paul Jenkins: Big Blue Phenomena