Het debat over het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (2012)

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ligt onder vuur. Prominente Britse en Belgische rechters laten zich kritisch uit. Anderen schieten het Hof te hulp. Wat is de kern van de kritiek en de reactie daarop? En hoe moeten we het moment waarop, en de termen waarin, dit debat wordt gevoerd begrijpen?

Het debat over het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, in Nederlands Juristenblad 2012, p. 254-262