De Afdeling en de rechtsstaat. Het hoger beroep in vreemdelingenzaken (2002)

Artikel met de tekst van mijn oratie op 21 November 2002. Hierin zijn de belangrijkste bevindingen uit het boek ‘Het hoger beroep in vreemdelingenzaken’ (2002) te vinden.

De Afdeling en de rechtsstaat. Het hoger beroep in vreemdelingenzaken, in Nederlands Juristenblad 2002, p. 2082-2088.