Asylum for containment: the bankruptcy of conditionality (2023)

For two decades, Europe has tried to contain migrants and refugees in neighbouring countries. The situation in Tunisia is merely the most recent ‘crisis’ that shows that this approach is bankrupt. Long-term, formalised and unconditional support addressing the concerns of Europe’s neighbours will also better serve Europe’s interests.

The Progressive Post, 26 April 2023

Neo Matloga, Dikarata (2021) collage, charcoal, liquid charcoal, ink, soft pastel & acrylic on canvas

Maak van Tunesië niet het nieuwe ‘aanmeldcentrum’ aan de Europese buitengrenzen (2023, met Fatma Raach en Hiba Sha’ath)

Europa vreest massa-immigratie uit Tunesië. En dat land wil geen stroom retourreizigers. De EU kan de druk verlichten met consistente financiële steun. NRC-Handelsblad 12 april 2023

Sabrine Trabelsi: Confined (Collection of the Ministry of Cultural Affairs, Tunis)

Outsourcen en afkopen van asielprocedures buiten EU is een onzalig en onrechtmatig plan (met 11 anderen, 2023)

Met de Kamermotie om asielaanvragen naar elders af te schuiven, bijvoorbeeld naar Rwanda, gooit Nederland zijn internationale verplichtingen te grabbel voor politiek gewin – ter bezwering van een zelf-veroorzaakte opvangcrisis.

De Volkskrant 23 februari 2023

Victor Vasarély: Arny (Ombre), Collectie Centre Pompidou, Parijs

Mag Nederland Russische dienstweigeraars en deserteurs terugsturen? (2023)

Russische dienstplichtigen tot 27 jaar die naar Nederland zijn gevlucht worden door Nederland niet teruggestuurd naar Rusland. Russen tussen 27 en 45 jaar die mobilisatie vrezen, kunnen na afwijzing van hun asielverzoek wel worden uitgezet. Hoe zit dit precies? 

Eduardo Arroyo, El Caballero Español (1970), Collection Centre Pompidou, Paris

Mag Nederland Russische dienstweigeraars en deserteurs terugsturen?, Verblijfblog 25 januari 2023

Procederen tegen de wachttijd voor gezinshereniging (met Marcelle Reneman, 2022)

Vrijdag 26 augustus 2022 presenteerde het kabinet een ‘asielcompromis’ met als doel de opvangcrisis in Ter Apel op te lossen. In de media werd geopperd dat de regering heel goed weet dat het voorgestelde uitstel van de gezinshereniging van asielstatushouders onrechtmatig is. De rechter zal moeten bepalen of dit inderdaad het geval is. Hoe kunnen asielstatushouders de rechter de rechtmatigheid van dit uitstel laten toetsen en hoe lang duurt dat?

Procederen tegen de wachttijd voor gezinshereniging, Verblijfblog 11 november 2022

Salvador Dali, La persistència de la memòria (1931), Museum of Modern Art, New York

Veel risico, weinig hulp. Hoe Afghaanse tolken het nakijken hadden (met Fadi Fahad, 2022)

Toen vorig jaar Kaboel viel en de evacuatie van Afghaanse medewerkers een fiasco werd, noemde de Nederlandse politiek dat een verrassing. Maar wie de ambtsberichten leest, ziet dat het drama voortkwam uit jarenlang nihilistisch asielbeleid.

Veel risico, weinig hulp. Hoe Afghaanse tolken het nakijken hadden, De Groene Amsterdammer 10 augustus 2022