Nederlandse politici begrijpen het Vluchtelingenverdrag niet (2017)

Ásmundur Sveinsson: Björgun (Saving a life), 1936, Reykjavik Art Museum

Over het Vluchtelingenverdrag van 1951 bestaat een aantal misvattingen. Het zomaar van tafel vegen, zou zeer onverstandig zijn – nieuw asielbeleid moet er juist op voortbouwen.

Het volledige artikel werd gepubliceerd op de website van De Groene Amsterdammer op 6 juni 2017